Önemli Duyuru Detay
IÜBAP PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN DİKKATİNE Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2017 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 02-01-2017
Duyuru Detayı

IÜBAP PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN DİKKATİNE

PROJE BÜTÇELERİNİN KULLANILMASINDA MEVZUATA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN HARCAMALARDAN DOĞAN SORUMLULUKLAR

 

Birimimizce desteklenen projelerin harcama işlemlerinde proje yürütücülerinin yanlış uygulamalarından kaynaklanan bazı sorunlarla ilgili olarak proje yürütücülerinin aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

1. Proje kapsamında satın alma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için, satın alınması istenen mal ve hizmetleri IÜBAP otomasyonu üzerinden talep edip “Satın Alma Talep Dilekçesi”nin çıktısı ıslak imzalı olarak BAP Birimi’ ne EBYS ortamında üst yazıyla teslim edilmelidir. Ayrıca ıslak imzali nüshada girilecek teknik şartnamede yine proje yürütücüsü tarafından tüm nüshaları imzalanıp birimimize teslimi sağlanmalıdır.

 2. Birimimiz tarafından desteklenen projelerin tüm harcama işlemleri birimimizce yürütülmektedir. Proje yürütücülerinin kurumlardan veya firmalardan muhtelif ürünleri veya hizmetleri kendilerinin alması ve bu tür harcamalar için ödeme talep etmeleri mevzuatlara aykırıdır. Bu tür harcamalardan proje yürütücüleri sorumlu olup, harcamalar için birimimizden herhangi bir ödeme gerçekleştirilemez. Ayrıca birimimizden bağımsız alımın gerçekleştirileceği firmaya herhangi bir yolla mail/resmi yazı sipariş geçilmeden gerçekleştirelecek alımdan proje yürütücüsü sorumludur ve böyle bir ödeme birimimiz tarafından gerçekleştirilmeyecektir.

3. Proje planında onaylanmayan mal veya hizmetlerin satın alınması mümkün değildir. Zorunlu nedenlerle harcama kalemlerinde değişiklik yapılabilmesi ancak BAP Komisyonunun onay vermesi durumunda mümkündür.

4. Onaylanan bütçeler yalnızca proje planında belirtilen mal veya hizmetlerin karşılanmasına yönelik olup, projeler için bütçenin tamamının harcanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu mal veya hizmetlerin daha düşük bedel ile temin edilmesi durumu proje yürütücülerinin ek taleplerde bulunması hakkını doğurmamaktadır.

5. Proje yürütücülerinin söz konusu alım işlemine konu olan ve resmi evraklarda belirtilen mal veya hizmet alımlarının yerine başka ürünler veya hizmetler alması mevzuata aykırı olup yasal sorumluluk doğurmaktadır.

6. Satın alınacak mal veya hizmetler için firmalar tarafından teklif edilen ürünlerin şartnamelere uygunluğundan proje yürütücüleri sorumludur.

7. Sonuç raporu teslim edilen ve Komisyonca karara bağlanan projeler kapsamında herhangi bir ödeme gerçekleştirilemez.

8. Proje yürütücüleri ve Muayene ve Kabul Komisyon üyeleri, Mal veya Hizmet Alımı Teslim tutanaklarını ancak söz konusu mal veya hizmetleri eksiksiz olarak teslim almaları durumunda imzalamalıdırlar. Proje Yürütücülerinin tüm ürünleri teslim almadan, kendi talepleri doğrultusunda veya firmaların taahhütlerine itimat ederek söz konusu form veya belgeleri imzalamaları kendilerine yasal sorumluluklar doğurmaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda ortaya çıkabilecek kamu zararlarından proje yürütücüleri sorumludur.  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__