Önemli Duyuru Detay
TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMADA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 09-01-2019 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 02-01-2017
Duyuru Detayı
 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine imkân bırakmayacak şekilde, açık ve kesin olmalıdır. Satın alma talebi dokümanında isteklilerden talep edilecek her hususun yer alması esastır.
 2. Teknik şartnameler en az 2 (iki) , mümkünse daha fazla üretici firmanın ürününü kapsayacak ve böylece rekabet ortamını yaratacak şekilde hazırlanmalıdır. Teknik şartnamelerde; belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün tanımlanmamalı ve belirli bir marka veya modele veya belirli bir firmaya yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmemelidir. 
 3. Teknik şartname, istenen malzemeyi çok değişik kalite seviyelerinde tanımlayan ve /veya malzeme kalitesini düşürecek serbestlik verici hükümler taşımamalıdır.
 4. Teknik şartnamesi hazırlanacak malzemeden beklenen performans, çalışma şartları, kullanım yeri ve amacı açıkça belirtilerek fonksiyonel istekler yazılmalı; varsa malzemenin birlikte kullanılacağı diğer cihazlar/elemanlar ile uyumlu çalışması isteğine de yer verilmelidir.
 5. Teknik şartnamede sayılar ile ifade edilen teknik kriterlere mutlaka tolerans verilmelidir. Tolerans; "en az...","en çok...""veya" "+/-..." şeklinde, o özelliğin gerektirdiği hassasiyeti sağlayacak miktar tespit edilerek verilmelidir.
 6. Teknik şartname proje yürütücüsü gözetiminde hazırlanarak imzalanmalıdır.
 7. Teknik şartnamelerde ölçü birimleri için Uluslararası Ölçü Birimleri Sistemine uygun birimler kullanılmalıdır.
 8. Teknik şartnamelerde; idari, hukuki, v.b teknik olmayan isteklere yer verilmez.
 9. Teknik Şartnamede istenilen özellikler maddeler halinde numaralandırılarak belirtilmelidir.


 • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__