Önemli Duyuru Detay
ANKETÖR HİZMET ALIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 11-06-2020 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 06-07-2017
Duyuru Detayı

Araştırma Projelerinde talep edilecek Anketör hizmeti alımlarında 2017 BAP Uygulama Esaslarına uyulmalıdır. Anketör hizmet alımında izlenecek yol şu şekilde olacaktır.(Anketör hizmeti için bir anketöre bir aylık brüt 1.450,00 TL'ye kadar ödeme yapılabilir.)


* BAP otomasyonu üzerinden kişi sayısı ve işin süresi girilerek ve talep dilekçesi imzalanıp taratıldıktan sonra EBYS üzerinden BAP Koordinatörlüğümüze gönderiliecektir.

* Talebin gönderilmesine müteakip aşağıda ek olarak sunduğumuz EK-1 no'lu anketör başvuru dilekçesi proje yürütücüsü tarafından doldurularak anketör olarak belirlenen kişilerin kimlik fotokopisi ve anket soruları olacak şekilde BAP Koordinatörlüğü’ne iletilip Koordinatör onayına EBYS üzerinden sunulmalıdır.

* Anketör hizmetinin bitirilmesine müteakip olarak ise EK-2 no'lu dilekçe eksiksiz olarak doldurulmalı ve yine BAP Koordinatörlüğü onayı alınmalıdır.

 

Dikkat Edilecek Diğer Hususlar

* Günde en fazla 7,5 saat çalışılabilir.

* Üniversite de  kadrolu  olmayan ve  maaş  almayanlar çalıştırılabilir.

* Haftada 6 gün, pazar günü ve  tatil günleri hariç

* Bir mali yıl içinde aynı kişiye aynı kurum bütçesinden en fazla üç ay için ödeme yapılabilir.

* Bu ödemelerde projeye tahsis edilen toplam ödenekten ödenecek brüt tutar üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesine göre %15 Gelir Vergisi kesildikten sonra kalan net tutar ödenir.

* BAP Otomasyon sistemine yüklenen “Teknik Şartname” imzalanarak BAP Koordinatörlüğü’ne gönderilir.

* Yeni proje başvurularında anketör hizmeti talebi yer alacaksa şayet, BAP Komisyonumuzun 2017 BAP Esasları'nda belirlediği üst limit olan "bir kişi için aylık 1.450,00 TL"yi geçmemesine dikkat edilerek proje bütçesi oluşturulmalıdır.


EK DOSYALAR:
  1. EK-1 anketör başvuru dilekçesi.docx
  2. EK-2 anketör hizmetinin tamamlanması.docx

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__