Önemli Duyuru Detay
Proje Yolluk Süreci Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-07-2020 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 18-11-2017
Duyuru Detayı

1.Adım: Proje yürütücüsü, bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına projesinin adını ve kodunu belirterek görevlendirme talebi dilekçesi verir.
2. Adım: Bölüm Başkanlığı ile Yüksekokul Müdürlüğü/Dekanlık arasında ilgili yazışmalar yapılır.
3. Adım: Konuyu, Yüksekokul Müdürlüğü/Dekanlık ;
* Proje yürütücüsünün görevlendirme talebi dilekçesi, (Aslı)
*Öğretim Elemanı/Üyesi Görev Belgesi (Aslı)
* Fakülte / Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı (Aslı veya Aslı Gibidir.)
Ekleriyle birlikte bir üst yazı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine bildirir.
4. Adım: İÜBAP Koordinasyon Birimi, BAP Koordinatörlüğü'nden ilgili onay yazısını aldıktan sonra görevlendirme başlar.
5. Adım: Görev bittikten sonra Proje yürütücüsü tarafından e-BAP Otomasyon sisteminde duyuru ekinden bulunan Geçici Görev Yolluğu Formu doldurularak ekleriyle birlikte BAP Koordinasyon Birimine bildirilir.
6.Adım: Tahakkuk aşamasına geçilir ve işlem sonlandırılır.


EK DOSYALAR:
  1. BAP Yolluk Bildirimi.xls
  2. yurtdışı yolluk.pdf

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__