Proje Yürütücülerinin Dikkatine!!!

2020 YILI GÜZ DÖNEMİ PROJE BAŞVURULARI (LİSANSÜSTÜ PROJELER HARİÇ) ÖDENEK YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE ALINMIYACAKTIR.

NOT: LİSANSÜSTÜ TEZ  PROJE BAŞVURULARIMIZ 2020 YILI  SONUNA KADAR AÇIKTIR.

BAP koordinasyon birimine proje başvurusunda bulunan proje yürütücüleri için proje sayısı toplamda 3 (Üç ) proje (1 araştırma ve 2 lisansüstü) ile sınırlıdır.

Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Proje Koordinasyon Birimi Otomasyonuna Hoş Geldiniz!

1-Öncelikle Otomasyon sistemimizi kullanmak için ......@igdir.edu.tr email hesabınızın olması gerekmektedir.

2- Sayfamızın sağ üst kısmında bulunan "Otomasyona Giriş" linkini tıklandığınızda proje yürütücüsü iseniz, yürütücü girişini tıklayıp, diğer sütundaki @igdir.edu.tr uzantılı email ve şifrenizi girmekle otomasyonumuza giriş yapmış olacaksınız.

3- Daha sonra otomasyon sayfamızın üst tarafında yer alan PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ BAŞLIĞI ALTINDA BULUNAN linkler vasıtasıyla işlemlerinizi yapabilirsiniz.

4- Programımıza ilk defa giriş yapacak iseniz, önce bilgilerim kısmından kişisel bilgilerinizi, daha sonra özgeçmiş formunu doldurmanız gerekmektedir. 

5- Yeni bir projeye başvurusu yapacağınız zaman, YENİ PROJE BAŞVURUSU,

6-Yönetmekte olduğunuz bir projeden malzeme istemi yapmak istiyor iseniz, TALEPLERİM,

7-Yürütmekte olduğunuz veya sonuçlanmış tüm projelerinizi görmek istiyor iseniz PROJELERİM,

8- Kişisel bilgilerinizde oluşan bir değişikliği güncellemek için BİLGİLERİM,

9- Yönetmekte olduğunuz projenin bütçesini görebilmek için PROJE BÜTÇE DÖKÜMÜ, 

linklerinden ulaşabilirsiniz.

10- Projenizle ilgili olarak birimimize vermeniz gereken dilekçe örnekleri (ek ödenek istemi, ek süre istemi, sözleşme, kalemler arası aktarım, avans istemi vs) Ana menu başlığı altında yer alan DÖKÜMANLAR kısmında bulunmaktadır. 

11- Yapmış olduğunuz tüm işlemlerin çıktılarını imzalı bir şekilde Ebys sistemi üzerinden Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Koordinasyon Birimi'ne vermeniz gerekmektedir. İşleminize ait başvuru çıktıları birimimize ulaşmadığı sürece gündeme alınmayacaktır.

Proje Başvuru Sürecleri:

1- Tez Projeleri:

a) @igdir.edu.tr email uzantılı kullanıcı adı ve şifresi ile otomasyona giriş yapılır.

b) Proje başvuru formu ve ekleri doldurulur.

c) Başvuru formu, başvuru ekleri ve tez önerisinin enstitü tarafından kabul edildiğine dair yazı alındıktan sonra bir üst yazı ile  ebys üzerinden bölüm başkanı ve birim amiri tarafından e-imza atılarak gönderilir.

d) Dekanlık/ yada müürlük üzerinden  lgili proje ve eklerini bir üst yazı ile ilgili BAP birimine gönderilir.

e) Bap Koordinatörlüğü Birimi'ne gelen proje ve ekleri ön incelemeden geçirildikten sonra herhangi bir eksiklik tespit etmediği projeye bir raportör atar.

2- Araştırma (Bireysel) Projeleri:

a) @igdir.edu.tr email uzantılı kullanıcı adı ve şifresi ile otomasyona giriş yapılır.

b) Proje başvuru formu ve ekleri doldurulur.

c) Başvuru formu ve başvuru ekleri bir üst yazı ile  ebys üzerinden anabilim dalı başkanlığına e-imza atılarak gönderilir.

d) Anabilim Dalı Başkanlığı ilgili proje ve eklerini bir üst yazı ile ilgili Dekanlığa gönderir.

e) Dekanlık proje başvuru ve eklerini bir üst yazı ile Bap Koordinatörlüğü Birimi'ne gönderir.

f) Bap Koordinatörlüğü Birimi'ne gelen proje ve ekleri ön incelemeden geçirildikten sonra herhangi bir eksiklik tespit etmediği projeye bir raportör atar.

g) Raportör, projeyi Bap Otomasyon Sistemi üzerinden en az 2 hakeme (Iğdır üniversitesi dışından) gönderir. Daha sonra hakem görüşleri ile birlikte kendi görüşlerini de raportör formuna ekledikten sonra üst yazı ile projeyi Bap Birimi'e gönderir.

h) Bap Birimi raportörden gelen proje ve eklerini Bap Komisyonu'na sunar ve Komisyon proje hakkında nihai kararı verir.

3- Altyapı ve Güdümlü Projeler:

a) @igdir.edu.tr email uzantılı kulanıcı adı ve şifresi ile otomasyona giriş yapılır.

b) Proje başvuru formu ve ekleri doldurulur.

c) Başvuru formu, başvuru ekleri ve Rektörlük onayı alındıktan sonra bir üst yazı ile  ebys üzerinden anabilim dalı başkanlığına e-imza atılarak gönderilir.

d) Anabilim Dalı Başkanlığı ilgili proje ve eklerini bir üst yazı ile ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe gönderir.

e)Dekanlık/Müdürlük proje başvuru ve eklerini bir üst yazı ile Bap Koordinatörlüğü Birimi'ne gönderir.

f) Bap Koordinatörlüğü Birimi'ne gelen proje ve ekleri ön incelemeden geçirildikten sonra herhangi bir eksiklik tespit etmediği projeye bir raportör atar.

g) Raportör, projeyi değerlendirerek görüşlerini raportör formuna ekledikten sonra üst yazı ile projeyi Bap Birimi'e gönderir.

h) Bap Birimi raportörden gelen proje ve eklerini Bap Komisyonu'na sunar ve Komisyon proje hakkında nihai kararı verir.

Sizlerin vermiş olduğu destekle daha iyi bir otomasyon sistemine sahip olacağımız inancıyla teşekkür eder, saygılar sunarız. 

Önemli Duyurular

Kayıt yok

Satınalma Duyuruları

Kayıt yok

Genel Duyurular

Kayıt yok
  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__